Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων: Να μειωθεί η προοδευτικότητα στη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας  | Γιώργος Αρχόντας 

Του Γιώργου Αρχόντα* Οκτώ στα δέκα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ υποστηρίζουν τη μείωση της προοδευτικότητας στη φορολόγηση και στις εισφορές επί της μισθωτής […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων #9 Δεκέμβριος 2020

Στην ερώτηση του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων σχετικά με την προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας απάντησαν 45 από τα μέλη του τον μήνα Δεκέμβριο. Από τις απαντήσεις προκύπτει […]

Ναι στις πλατφόρμες της νέας οικονομίας | Γιώργος Αρχόντας

Του Γιώργου Αρχόντα* Πάνω από επτά στα δέκα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ πιστεύουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων #8 Νοέμβριος 2020

Πάνω από 7 στα 10 μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων συμφωνούν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να διευκολύνει ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού και […]

Ναι υπό όρους στην ειδική ευνοϊκή μεταχείριση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων από το κράτος | Γιώργος Αρχόντας

Του Γιώργου Αρχόντα* Έξι στα δέκα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ συμφωνούν ότι τα ιδιαιτέρως μεγάλου μεγέθους επενδυτικά σχέδια είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων #7 Οκτώβριος 2020

Έξι στα δέκα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων συμφωνούν ότι τα ιδιαιτέρως μεγάλου μεγέθους επενδυτικά σχέδια είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς […]

ΕΝΦΙΑ και λοιποί φόροι ακίνητης περιουσίας να περάσουν στους Δήμους προτείνουν δύο στους τρεις οικονομολόγοι | Του Γιώργου Αρχόντα

Του Γιώργου Αρχόντα* Δύο στα τρία μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ προτείνουν οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας όπως ο ΕΝΦΙΑ να φτάσουν εντός των προσεχών ετών να καθορίζονται από […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων #6 Σεπτέμβριος 2020

Δύο στα τρία μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ προτείνουν οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας όπως ο ΕΝΦΙΑ να φτάσουν εντός των προσεχών ετών να καθορίζονται από τους […]

Δύο στους τρεις προκρίνουν τη μείωση των άμεσων έναντι των έμμεσων φόρων | Του Γιώργου Αρχόντα

Του Γιώργου Αρχόντα* Δύο στα τρία μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ προτείνουν η κυβέρνηση, εφόσον βρεθεί ενώπιον σχετικού διλήμματος, να επιλέξει τη μείωση της […]