Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων #6 Σεπτέμβριος 2020

Δύο στα τρία μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ προτείνουν οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας όπως ο ΕΝΦΙΑ να φτάσουν εντός των προσεχών ετών να καθορίζονται από τους […]

Δύο στους τρεις προκρίνουν τη μείωση των άμεσων έναντι των έμμεσων φόρων | Του Γιώργου Αρχόντα

Του Γιώργου Αρχόντα* Δύο στα τρία μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ προτείνουν η κυβέρνηση, εφόσον βρεθεί ενώπιον σχετικού διλήμματος, να επιλέξει τη μείωση της […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων #5 Αύγουστος 2020

Δύο στους τρεις οικονομολόγους του Πάνελ προκρίνουν τη μείωση της άμεσης φορολογίας για την ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης, έναντι της μείωσης των έμμεσων φόρων. Στη […]

Άμεση η ανάγκη της περαιτέρω μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού | Του Γιώργου Αρχόντα

Του Γιώργου Αρχόντα* Σχεδόν ομόφωνα οι Έλληνες οικονομολόγοι υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση περαιτέρω μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας προκειμένου αυτό να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων #4 Ιούλιος 2020

Σχεδόν ομόφωνα οι Έλληνες οικονομολόγοι υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση περαιτέρω μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας προκειμένου αυτό να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς […]

Επιφυλακτικοί έναντι της συμμετοχής του κράτους σε ενισχυόμενες επιχειρήσεις οι Έλληνες οικονομολόγοι

Του Γιώργου Αρχόντα* Η ερώτηση του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων για τον Ιούνιο αφορούσε το αν η κυβέρνηση θα πρέπει να συμπεριλάβει στο μείγμα των πολιτικών για την αντιμετώπιση των οικονομικών […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων #3 Ιούνιος 2020

Η ερώτηση του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων για τον μήνα Ιούνιο αφορούσε το αν η κυβέρνηση θα πρέπει να συμπεριλάβει στο μείγμα των πολιτικών για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων #2 Μάιος 2020

Η ερώτηση του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων για τον μήνα Μάιο αφορούσε το επίκαιρο ζήτημα της διατίμησης προϊόντων πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως οι […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων #1 Απρίλιος 2020

Η πρώτη ερώτηση του Πάνελ δεν θα μπορούσε μέσα σ’ αυτή τη συγκυρία παρά να έχει ως θέμα τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και την αντιμετώπισή […]