Φιλελευθερισμός, Φιλελεύθερες πολιτικές και Ατομική Ιδιοκτησία