Φόροι και φορολογικά έσοδα του κράτους: o Τάσος Αβραντίνης στο Πρώτο Πρόγραμμα