Η νομοθετική δραστηριότητα της εβδομάδας | 6/6/22-12/6/22