Κοινή επιστολή φορέων της κοινωνίας των πολιτών για την ανοιχτή διακυβέρνηση