Ο Συντονιστής Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ στο Liberty Forum 2021