Συμμετοχή του ΚΕΦίΜ στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης