Σύσκεψη με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των οικονομικών