Την 9η χειρότερη επίδοση στον συντελεστή ανάκτησης επενδύσεων έχει η Ελλάδα από τις 37 χώρες του ΟΟΣΑ